Képzés Charta Publikációk Könyv Kódex 25 éves a Kapcsolatügyelet Mi a KAPCSOLATÜGYELET? Elérhetőség KAPCSOLATÜGYELETI MEDIÁTOROK
Képzés
Mikor indulnak A LEGKÖZELEBBI MEDIÁTORKÉPZÉSEK?
GYERMEKKÖZPONTÚ KÖZVETÍTÉS (IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDI MEDIÁCIÓS TRÉNING-akkreditált mediátorképzés
MEDIÁCIÓS KÉSZSÉGKARBANTARTÓ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TRÉNING-akkreditált mediátorképzés
A KÖZVETÍTÉS TECHNIKÁJA-akkreditált mediátorképzés
Visszajelzések
Záró dolgozat felépítése
Dolgozat bírálatok
Keresés
Keresett szó:
Képzési időpontok
Tájékoztatás


A Kapcsolat 2000 BT 2016. augusztus 23-án megszűnt. Képzéseit a MAKAMOSZ veszi át.

 

Dr. Kardos Ferenc


 

KÉPZÉS KÉPZÉS KÉPZÉS KÉPZÉS KÉPZÉS!!!!!

Gyermekközpontú közvetítés

(Kapcsolatügyeleti mediációs készségfejlesztő tréning)

Engedélyszám: S-05-012/2016


Időpontja: április 5.6, 12-13, 28-29, május 15, június 8.

Helyszín: előreláthatólag a MAKAMOSZ székhelye

Részvételi díj: 90.000.-Ft/fő (egy munkahelyről több munkatárs részvétele esetén árkedvezmény!)

Pontérték: 30 kreditpont a szociális szférában dolgozóknak

A tréning felkészít a mediáció módszerének általános alkalmazására és speciálisan a kapcsolattartási ügyekre. A résztvevők a közvetítés módszerét serdülő-szülő, házastársi, illetve az elvált szülők láthatási konfliktusainak szimulált esetein keresztül tanulják meg. A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik naponta találkoznak családi és válási konfliktusos esetekkel. A képzés tanúsítványával rendelkező, képes felmérni a közvetítéssel megoldható szituációkat, meg tudja választani az éppen szükséges mediációs módszert, a vitát  kézben tartva a konfliktusban érintettek számára elfogadható megoldáshoz tudja juttatni a feleket. A közvetítői munka során a mediátor szerepet külön tudja választani az alapképzettségének megfelelő szerepviselkedéstől. Arra törekszünk, hogy minden résztvevő szerezzen saját-élményt a mediáció minden formájának, szakaszának a megoldásában, és élje át - a kliensek szerepéből is - a közvetítés folyamatát.

A kurzus tartalmazza a módszerspecifikus szupervíziót is.

A Tanúsítvány kiadásának feltételei:

Hiányzást csak az első napon tudunk elfogadni A többi napon való hiányzást a következő képzésnél pótolni kell.

Záródolgozat írása

Hospitálás


Jelentkezni a mellékelt Jelentkezési lapon lehet március 20-ig!

Várunk Benneteket szeretettel!

Ugrin Erzsébet vezető tréner Köves Zsuzsanna a MAKAMOSZ elnöke

 

 

 KÉPZÉS KÉPZÉS KÉPZÉS KÉPZÉS KÉPZÉS!!!!!

 

Mediációs készség-karbantartó személyiségfejlesztő tréning

Engedélyszám: S-05-011/2016

Időpontja: május 3-4-5, 23.

Helyszín: előreláthatólag a MAKAMOSZ székhelye

Részvételi díj: 45.000.-Ft/fő (egy munkahelyről több munkatárs részvétele esetén árkedvezmény!)

Pontérték: 30 kreditpont a szociális szférában dolgozóknak

A képzés célja a mediáció, mint problémamegoldó konfliktuskezelési módszer, készségszintű elsajátítása. A tréning a mediáció alapjaira épít, és azokat kívánja tovább bővíteni. A továbbképzés a családi mediáció specifikus ismereteire és a szakmai személyiségfejlesztésre helyezve a hangsúlyt. A képzés elemei közé felvettük az esetmegbeszélés és a módszerspecifikus szupervízió technikáját is. Az első napon felmérjük, hogy milyen problémákkal érkeztek a résztvevők, majd a mediációs helyzetgyakorlatok során felmerült módszertani hibákat korrigáló elemzések, és konzultációk után a tréning második felében szimulált esetgyakorlatokon fejlesztik tovább mediációs tárgyalási készségeiket a résztvevők. Ebben a szakaszban a trénerek élő demonstrációval segítik a jó technikák csiszolását. A játékok elemzésekor, ha szükséges elméleti kérdésekről konzultálunk, és azonnal a gyakorlatba ágyazva mutatjuk be azok alkalmazását. Az utolsó napon mutatják be a tréning résztvevői azokat az eseteiket, amelyekkel elakadásaik voltak. A három nap tapasztalata alapján várhatóan jobban rálátnak hibáikra, és a szituációs játékban korrigálni tudják azokat. A képzés végére szándékaink szerint növekedni fog a résztvevők szakmai kompetenciája, szakmai identitásuk erősödik, érthetőbbé válnak számukra az addig kevésbé érthető problémahelyzetek, és differenciáltabban látják az addig homályos módszertani kérdéseket is.

A Tanúsítvány kiadásának feltételei:

Hiányzás: a továbbképzés időtartamának 10 %-át nem haladhatja meg


Jelentkezni a mellékelt Jelentkezési lapon lehet április 21-ig!

Várunk Benneteket szeretettel!

Ugrin Erzsébet vezető tréner Köves Zsuzsanna a MAKAMOSZ elnöke

 

 Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége

1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I.em. /12a.

www.makamosz.hu

mail: koveszsuzsa@gmail.com


JELENTKEZÉSI LAP

/Adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló

1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint/

Alulírott jelentkezem a MAKAMOSZ által szervezett képzésre.

Képzés neve:

Képzés tervezett kezdő időpontja:

Képzés helyszíne: Budapest

Jelentkező neve:

 

Születési hely, idő:

 

Anyja neve:

 

Munkajogi státusz (pl: vállalkozó, alkalmazott, háztartásbeli stb.):

 

Értesítési címe:

 

Telefonszáma:

 

e-mail címe:

 

Mediátor igazolvány száma:

Működési nyilv.tart.szám:

 

Legmagasabb iskolai végzettsége:

 

Munkahely neve, címe:

 

 

Számlázási név és cím:

 

 


Jelentkező nyilatkozata

A képzésről, a bekapcsolódás feltételeiről, a képzés pontos ütemtervéről a megfelelő tájékoztatást kaptam a www.makamosz.hu honlapon, illetve e-mailen keresztül.

Amennyiben a képzés bármely okból elmarad, a képzési díj teljes egészében visszatérítésre kerül a Résztvevő számára, vagy kívánságára az általa választott más tanfolyam tanfolyami díjába kerül beszámításra.

Amennyiben a képzésen a Résztvevő bármely okból nem vesz részt és a képzés első napját megelőző 14 nap előtt írásban lemondja a képzésen való részvételét, a befizetett képzési díj részére visszafizetésre kerül, levonva a képzési díj 20%-t mint regisztrációs díjat. Egyébként a képzési díj visszaigénylésére nincs lehetősége. A Képzési Szolgáltató méltányosságból ettől eltérően dönthet.

Amennyiben a Résztvevő abbahagyja a képzést, számára a képzési díj, illetve annak része nem jár vissza. Amennyiben a Résztvevő halasztási kérelmet nyújtott be, és ezt a Képzési Szolgáltató elfogadja, engedélyezheti, hogy a már teljesített tanórák alól a Résztvevő felmentést kapjon. Ebben az esetben a képzési díjat a Képzési Szolgáltató egyénileg, az eset körülményeit figyelembe véve állapítja meg.

A Képzési szolgáltató méltányosságból kérelemre, engedélyezheti a részletfizetés lehetőségét.


Dátum:……………………….

………………………………….

Jelentkező aláírása

 


Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Linkgyűjtemény
Lovasterápia
ANIMULA szakkiadó
MAKAMOSZ